GINOP

Szakértői és tréneri feladatok a Pangea - Petény Tanácsadó Kft megbízásából.

 

GINOP-6.2.2 projekt bemutatása


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projektje 2016. július 1-jével indult. A projekt célja az Európa 2020 stratégia oktatási célkitűzésével összhangban a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő tevékenységének támogatása, az alapkészségek fejlesztését segítő eszközrendszer kidolgozása, a szakképzés eredményességének javítása, valamint az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képesség érdekében.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás a szakképzés területén hazánkban közel 30%-os, ugyanakkor Magyarországon meghatározó problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya. A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok gyakori következménye. Az alacsony iskolázottság a munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesztődés veszélyeit hordozza magában. A jövő szempontjából nehézséget jelent, hogy a szakiskolai végzettséggel általában együtt járó alacsonyabb jövedelem és társadalmi státusz miatt tovább csökkent a szakközépiskolák (eddig szakiskolák) presztízse, és egyre többen választják a gimnáziumi, illetve a szakgimnáziumi (szakközépiskolai) továbbtanulást.

A szakképzés presztízsének helyreállítása, valamint a lemorzsolódók arányának 10% alá csökkentése érdekében a projekt megvalósuló fejlesztései hozzájárulnak a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének és továbbtanulási esélyeiknek növeléséhez. A kormány által elfogadott „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia” külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, valamint az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer kidolgozását. A tudásalapú gazdaság igényeihez alkalmazkodva a munkavállalóknak megfelelő kognitív készségekkel kell rendelkezniük. Az alapkészségek szintje a szakképzésben tanulók, illetve a szakképzésből már kikerült felnőttek esetében a legkritikusabb. A szakképzésben tanulók kudarcainak okai ugyan összetettek, de egyértelmű összefüggés mutatható ki a lemorzsolódás és az érintettek gyenge szövegértési és számolási készségei között, ami jóval elmarad mind az OECD, mind pedig a régiós átlagtól (PISA 2012).

Tanácsadói feladatokat látunk el:

Soproni szakképzési Centrum alábbi iskoláiban:

  • Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája

  • Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma

  • Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja

Soproni FM konzorcium  alábbi iskoláiban:

  • Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola- Sopron

  • Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium- Szombathely

  • Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium- Velence 

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum intézményeiből:

  • Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskola

  • Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma

  • Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskola